Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κιλκίς Λεωφόρος 12, 2234 Λατσιά
                      Τ.Θ. 17087, 2260 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: 22516351 – 22516951
Φαξ: 22516456
Ηλ. Ταχυδρομείο: ergastiri@www.antoniadis.blog
Ηλεκτρονικό κατάστημα: www.antoniadis.com.cy

Το εργαστήρι μας